Regulamin


Regulamin Sklepu Internetowego Wagi24.pl


I. Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.wagi24.pl prowadzony jest przez MIW GROUP
Tomasz Kogut Sp. k. z siedzibą w Skarbimierzu Osiedle przy ulicy Smaków 9, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000797462, NIP 7471803104 REGON 160111310, e-mail biuro@miarywagi.pl, nr telefonu (+48) 77 411 39 28 i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem
Internetu.
II. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.wagi24.pl są przetwarzane przez
MIW GROUP Tomasz Kogut Sp. k. z siedzibą w Skarbimierzu Osiedle przy ulicy Smaków 9,
2. Danymi osobowymi w myśl niniejszego Regulaminu Sklepu są wszystkie informacje o osobie
fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka
szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych
Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia
umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i
realizacji usług.
4. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Użytkownikiem w myśl niniejszego Regulaminu Sklepu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca
Sklep
www.wagi24.pl lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu.
6. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do
utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane,
wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz
danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
8. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Sklep www.wagi24.pl bez uprzedniej rejestracji oraz
podawania danych osobowych.
11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
3) analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a
także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
5) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
12. Dane osobowe, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę, będą przetwarzane również w celach:
1) zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie www.wagi24.pl przez
Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 na podstawie udzielonej zgody (art. 6
ust. 1 lit. a RODO)

2) zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w sklepie przez Opineo sp. z o. o.
z siedzibą w Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
13. Aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach
systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług.
Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być
tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego
funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii
bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub
ochroną przed nadużyciami i atakami.
14. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do
czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora.
15. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
16. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom
takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe,
konsultingowe, kurierskie.
17. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym
podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
19. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
20. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
21. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu www.wagi24.pl MIW GROUP Tomasz Kogut Sp.
k. z siedzibą w Skarbimierzu Osiedle przy ulicy Smaków 9,
22. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
23. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
1) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
2) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
24. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Sklepu;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Sklepu;
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
25. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
26. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
27. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
28. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/
wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
29. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach
preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby
poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie
może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony
www.wagi24.pl. W celu zarządzania
ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego odwiedzono
stronę w domenie wagi24.pl:
Internet Explorer Chrome Safari Firefox Edge Opera
Urządzenia mobilne:
Android Safari
30. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
31. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto
w Sklepie również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”, zakładka
„Dane osobiste”.
32. Użytkownikowi posiadającemu konto w Sklepie przysługuje prawo do jego usunięcia.
33. W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem „Rezygnacja z konta” na adres:
biuro@miary-wagi.pl. Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany
do konta na www.wagi24.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych
osobowych.
34. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
35. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą
mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora
ochrony danych.

36. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W
szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu
przetwarzania dotyczy żądanie.
37. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej
wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
38. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie
konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach
takiego przedłużenia.
39. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku
wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z
treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki
adres e-mail podano).
40. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@miary-wagi.pl, lub adres
korespondencyjny MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz Osiedle.
41. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
III. Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.wagi24.pl są wyrażone w
złotych polskich (PLN).
2. Dodatkowo sklep www.wagi24.pl udziela stałym Klientom rabaty związane z wartością zakupów
indywidualnie.
3. O cenie realizacji zamówienia decyduje zawsze cena obowiązująca w momencie jego składania.
Dotyczy to w szczególności produktów, których cena jest zmienna (zależna od bieżącego kursu
walut Narodowego Banku Polskiego).
4. Koszt przesyłek zależą od ciężaru i gabarytów zamówionego towaru.
IV. Zamówienia
1. Sklep internetowy www.wagi24.pl umożliwia Klientom:
1) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.wagi24.pl i
zawierania umów sprzedaży na odległość,
2) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne
materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.wagi24.pl
kierowane przez MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz Osiedle do
odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są
wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wagi24.pl. Zamówienia realizowane
są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z treścią regulaminu
Sklepu i akceptacją jego warunków.
5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez MiW Group Tomasz Kogut Sp.
k.
6. Podany przez użytkownika adres e-mail może zostać wykorzystany do realizacji składanych
zamówień. Podanie adresu e-mail w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na otrzymywanie informacji o etapach realizacji zamówienia.
7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez
Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. na stronach
Sklepu Internetowego.
8. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu
statusu „przekazano do wysyłki” lub „gotowe do odbioru”.
9. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 59– 66 załącznika nr 15 do
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn.
zm.), w ramach płatności, w której kwota należności ogółem stanowi co najmniej 15 000 zł brutto,
umowa może być zawarta po spełnieniu przez klienta warunków przedstawionych przez MiW
Group Tomasz Kogut Sp. k. Płatność za ww. towary może nastąpić:

1) w przypadku klientów, będących podatnikami podatku od towarów i usług, z rachunku
rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe, lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartego w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonych w walucie polskiej. Płatność
powinna być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
2) w przypadku pozostałych klientów, wyłącznie z rachunku płatniczego klienta, który umożliwi MiW
Group Tomasz Kogut Sp. k. identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
10. Realizacja zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa jest
możliwa tylko dla klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polski.
Dostawa poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej wymaga dokonania wcześniejszych ustaleń z MiW
Group Tomasz Kogut Sp. k. przed złożeniem zamówienia.
11. O statusie zamówienia (etapie i terminach jego realizacji) Klient będzie poinformowany pocztą
elektroniczną e-mail oraz dla Klientów zarejestrowanych w Sklepie, Klient będzie mógł sprawdzić
status zamówienia w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu.
12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. zastrzega sobie prawo do wstrzymania
realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
13. W sytuacji, gdy na formularzu zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe
zamówienie nie będzie realizowane.
14. W sytuacji, gdy nastąpią błędy lub przekłamania cen produktów zamówienie nie będzie
realizowane, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną e-mail.
15. Zakupione towary będą dostarczane pod adres siedziby Klienta lub wskazany w formularzu
zamówienia jako adres wysyłki.
16. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
17. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.
V. Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.wagi24.pl dostarczany jest za pośrednictwem
jednego z dostępnych przewoźników lub operatorów pocztowych.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1) czas realizacji zamówienia (czas ten liczony jest od momentu złożenia zamówienia do momentu
przekazania towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu i obejmuje m.in. kompletowanie
towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualną zapłatę ceny, spakowanie paczki i
przygotowanie towaru do wysyłki; czas realizacji zamówienia nie obejmuje natomiast czasu
dostawy przesyłki po przekazaniu jej przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu, który to czas
wskazano w pkt 2) poniżej);
2) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Sklep w
agi24.pl nie odpowiada za spóźnienia spowodowane przez kuriera-spedytora.
4. Jeżeli nie ustalono inaczej, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. wydaje towar nie później niż trzydzieści
dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez MiW Group Tomasz Kogut Sp. k.).
5. Zamówienia realizujemy zgodnie z bieżącymi możliwościami magazynowymi. Produkty, które
znajdują się w ciągłej sprzedaży Sklep
www.wagi24.pl stara się wysyłać w dniu złożenia
zamówienia (jeżeli zamówienie zostało złożone do godziny 12.00) lub w dniu następnym. Pozostałe
zamówienia realizowane są w ciągu następnych dni w zależności od terminu dostępności
zamówionego towaru u producenta jednakże nie później niż wskazano w ust. 4. Przy płatności
przelewem (przedpłata) zamówienie realizowane jest po otrzymaniu z banku MiW Group Tomasz
Kogut Sp. k. potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Klienta.
6. W przypadku braku zamówionego towaru Sklep
www.wagi24.pl niezwłocznie poinformuje Klienta
o najszybszym przewidywalnym terminie realizacji złożonego zamówienia.
7. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na życzenie Klienta Sklep
www.wagi24.pl wysyła aktualnie dostępny towar lub realizuje całe zamówienie w późniejszym
terminie.
8. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych
zamówień do realizacji.

9. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo
paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów także dokument
gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić
takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
10.Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W
razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. zaleca sporządzić protokół szkodowy.
11.Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta mimo przyjęcia przez nas zamówienia do realizacji i po
wysłaniu przez nas potwierdzenia e-mail z zawiadomieniem o wysyłce, Klient zobowiązany jest do
kontaktu ze sklepem
www.wagi24.pl.
VI. Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1) Przed wydaniem towaru klientowi:
a) Przelewem na rachunek bankowy MiW Group Tomasz Kogut Sp. k.
b) kartą kredytową.
2) W momencie odbioru towaru:
a) Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu
www.wagi24.pl,
b) gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
2. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym
przez MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich
dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in.
sprzedaż na raty).
3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić
cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.
4. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową płatności należy
dokonać przelewem na konto bankowe MiW Group Tomasz Kogut Sp. k., które zostanie podane w
potwierdzeniu zamówienia. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia wraz z dopiskiem
„Zamówienie internetowe”. Przelewu należy dokonać bezpośrednio po otrzymaniu informacji o
przyjęciu zamówienia do realizacji.
VII. Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie
– formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia
jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej
z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten
można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego
realizującego zamówienie. Numer powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak
numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
dni od momentu odstąpienia od umowy.
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. nie zwraca konsumentowi
dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez MiW Group Tomasz Kogut Sp. k.
7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15
ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),
ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia,
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w
obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym)
umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z MiW Group Tomasz Kogut
Sp. k. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy
zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków
prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do
towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej,
obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego
towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru
promocyjnego (dodatkowego).
10.MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. nie stosuje polityki towarów zastępczych.
11.Postanowienia pkt. VII niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
CEIDG.
VIII. Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami
1. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. dopuszcza możliwość zwrotu Produktu nowego, nie noszącego
śladów użytkowania, zakupionego przez klientów niebędących konsumentami, w szczególności w
przypadku zaistnienia błędu klienta w zamówieniu polegającego na zakupie niewłaściwego
produktu lub jego błędnej ilość, na zasadach wskazanych w niniejszym rozdziale, w tym w
szczególności po wyrażeniu przez MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. pisemnej zgody na zwrot
towaru.
2. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. nie przyjmuje zwrotów: – otwartego oprogramowania i
oprogramowania cyfrowego dostarczanego drogą elektroniczną, – otwartych nagrań audio video, –
otwartych produktów higienicznych, – produktów używanych, – produktów wyprzedażowych i z

oferty Outlet, – produktów spoza oferty sprowadzanych na specjalne zamówienie, – produktów
przetworzonych na życzenie (np. legalizowana dla Klienta waga).
3. Zgłoszenie zwrotu powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, ale nie później niż
w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania Produktu przez klienta. MiW Group Tomasz Kogut
Sp. k. zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zwrotu dokonanego po upływie tego terminu.
4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest zgoda MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. na jego zwrot.
5. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. rozpatrzy zwrot w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo
zgłoszonej informacji od Klienta o chęci zwrotu towaru.
6. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi
z obsługą zwrotów zarówno w przypadku ich uwzględnienia, jak i nieuwzględnienia.
IX. Gwarancja i rękojmia
1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie
umów sprzedaży zawieranych pomiędzy MIW GROUP Tomasz Kogut Sp. k. z siedzibą w
Skarbimierzu Osiedle przy ulicy Smaków 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000797462, NIP 7471803104 REGON 160111310, a Klientami.
2. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).
Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru
wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w opisie produktu na
stronie internetowej służącej do zakupu produktu oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.
4. Towar posiadający gwarancję producenta, opisany na stronie internetowej jako „Gwarancja
producenta” posiada gwarancję udzieloną bezpośrednio przez producenta towaru; szczegółowe
informacje dotyczące gwarancji zamieszczone zostały przez producenta w karcie gwarancyjnej.
Towar taki nie podlega gwarancji MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. i powinien być serwisowany
wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta towaru zgodnie z warunkami
gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu
podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec
towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.
5. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień klienta względem MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. wynikających z przepisów o rękojmi
za wady rzeczy sprzedanej.
6. Zgłaszając wadę towaru klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi.
Jeżeli klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. rozpatruje
reklamację w oparciu o zasady dotyczące gwarancji.
7. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, i w zależności od decyzji serwisu
naprawa, wymiana lub zwrot ceny.
8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
9. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie
okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub
wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez klienta lub podmiot inny niż MiW Group
Tomasz Kogut Sp. k. w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
oraz wskazówkami MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. i producenta towaru; w przypadku braku
odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. i
producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek:
szkodliwego promieniowania, wyładowań atmosferycznych, jakiegokolwiek urazu mechanicznego
w tym uszkodzeń spowodowanych działaniem zwierząt lub czynników zewnętrznych, zwarciem
instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub
numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację
towaru.
10. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego
części, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w
szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub
prawnych, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. poinformuje o tym klienta, zwracając klientowi wadliwy

towar na jego koszt i ryzyko, a klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez MiW Group
Tomasz Kogut Sp. k. kosztów.
11.W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na
wolny od wad, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze
wzajemnym zwrotem świadczeń, przy czym MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. zachowuje prawo do
wyboru sposobu załatwienia reklamacji.
12.Jeśli klient zażąda obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. ma
prawo odmówić spełnienia żądania klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi
niedogodnościami dla klienta wymianę produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady,
chyba że produkt był już wymieniony albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad
lub wada nie została usunięta.
13.W przypadkach niewymienionych w ust. 12 MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. ma prawo odmówić
spełnienia żądania klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do
zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach MiW Group Tomasz
Kogut Sp. k. zaproponuje klientowi inne rozwiązanie.
14.Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe
wyłączenie dotyczy także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
15.Należy zachować dowód zakupu produktu wydany przez sprzedawcę.
16.MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. nie ma obowiązku dostarczenia klientowi zastępczego towaru na
czas trwania procedury reklamacyjnej.
17.Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i z oferty outlet), sprzedawca
odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
18. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. świadczy usługi posprzedażne. Aktualne informacje dotyczące ich
zakresu, zasad korzystania oraz odpłatności podane są na podstronach głównej strony
internetowej.
X. Procedura reklamacji
1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
1) roszczeń z tytułu gwarancji,
2) roszczeń z tytułu rękojmi.
2. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą
otrzymania przez MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru
oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy
usterka nie nastąpiła z winy klienta.
3. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. rozpatruje reklamacje w ciągu:
1) 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi z
wyłączeniem odstąpienia od umowy sprzedaży lub 30 dni od otrzymania oświadczenia klienta i
towaru – w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z realizacją roszczeń z tytułu
rękojmi
2) 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu
gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego
części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać
wydłużony do 28 dni roboczych.
4. Jeśli oświadczenie klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia
reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe
do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k.
niezwłocznie zwróci się do klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób
rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub
zwrocie zapłaconej ceny podejmuje MiW Group Tomasz Kogut Sp. k..
6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:

1) klient może wysłać sprzęt na własny koszt, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony
formularz zgłoszenia reklamacji, zamieszczony na stronie internetowej:

Formularz serwisowy


2) klient może dostarczyć towar własnym staraniem do siedziby MiW Group Tomasz Kogut Sp. k.
adres ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle,
8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, klient powinien dostarczyć towar do MiW
Group Tomasz Kogut Sp. k. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został
odebrany przez klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi klientowi, w szczególności
dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu
zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na
funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub
niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących
wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający
gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. i
może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z
warunkami udzielonej gwarancji.
10.Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w
systemie reklamacyjnym MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. wskazane jest wypełnienie formularza
zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się pod adresem www.miw.group/zgloszenie. Po
wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji.
1) W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany
do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
2) Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość
mailową, w której załączniku znajdować się będzie numer reklamacji.
3) Numer reklamacji należy umieścić w paczce w widocznym miejscu. W przypadku niemożności
umieszczenia numeru reklamacji w paczce prosimy numer reklamacji umieścić na liście
przewozowym w polu “UWAGI”, lub w widocznym miejscu na przesyłce.
4) Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym
należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. i wstrzymać z
wysłaniem.
11.MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w
MiW Group Tomasz Kogut Sp. k.. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do
reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu
sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W
przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru
dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury
reklamacyjnej.
12.Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała
w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji lub
rękojmi, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. może żądać zwrotu kosztów przesyłki i/lub kosztów pracy
serwisu oraz innych kosztów poniesionych przez MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. w związku z
rozpatrzeniem niezasadnej reklamacji.
13.Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty
danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii
zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia.
Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi klient. W przypadku, gdy
klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie
zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
14.Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, MiW Group Tomasz
Kogut Sp. k. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. jest
uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5%
średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego
przechowywania za każdy pełny 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata
naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
15.Koszty przesyłki zwracanego towaru jak i towaru wysłanego w ramach procedury reklamacyjnej
pokrywa Klient.
16.MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych pod adresem firmy za
pobraniem.
17.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą
rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności spedytora.
18.Towar, którego zwrot, reklamacja lub wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie
wymaganego terminu, brak wymaganych dokumentów lub oryginalnego opakowania/opakowania
zastępczego, reklamacja niezasadna itp.) może zostać odesłany na koszt Klienta.
19.Koszty transportu towaru wysłanego do MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. w związku z odstąpieniem
od umowy przez Klienta (konsumenta) pokrywa Klient.
20.W przypadku uznania reklamacyjnego upoważniającego do zwrotu towaru przez Klienta lub w
przypadku zgodnego z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa odstąpienia od umowy przez
Klienta MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. dokona zwrotu środków finansowych w terminie 7 dni od
dnia otrzymania towaru.
XI. Serwis
1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:
MiW Group Tomasz Kogut Sp. k., ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle,
2. Kontakt z serwisem: www.miw.group/zgloszenie, tel. (+48) 77 411 39 28
XII. Postanowienia końcowe
1. W kontaktach z klientem, MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. korzysta z urządzeń służących do
porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).
2. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej
(jako podwykonawcy).
3. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),
MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy drogą elektroniczną.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach
internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji
naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego
www.wagi24.pl możliwe jest pod warunkiem zalogowania do
serwisu: identyfikacja Klienta następuje przez podanie loginu oraz hasła, otrzymanego przy
darmowej rejestracji konta. Login i hasło nadawane są automatycznie przy wysyłaniu pierwszego
zamówienia. Każdy klient ma możliwość zmiany swoich danych adresowych, loginu i hasła; w
przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest
oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
6. Pierwsze zakupy wymagają podania dokładnych danych Klienta niezbędnych do realizacji
zamówienia oraz wystawienia dowodu zakupu (faktura VAT, paragon).
7. MiW Group Tomasz Kogut Sp. k. nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów
konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z
najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej
lub sądem powszechnym. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
www.wagi24.pl.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: MIW GROUP Tomasz Kogut Sp. k. z siedzibą w Skarbimierzu Osiedle przy ulicy Smaków 9.
„ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów)
– Data”

Dodaj komentarz